Výkon Cena v EUR
Vstupné interview - 60 min.     80
Psychoanalytická konzultácia - 45 min. 60
Psychoanalytická konzultácia - 60 min. 80
Odobratie komplexnej osobnej anamnézy - 30 min. 25
Komplexná psychologická psychodiagnostika, vyšetrenie školskej zrelosti od 75
Vypracovanie správy z psychodiagnostiky 13
Špeciálne klinické scénické pozorovanie - 45 min. 80
Špeciálne klinické scénické pozorovanie s poradenstvom - 90 min. 140
Vypracovanie psychologickej správy / nálezu / doporučenia 13
Vypracovanie psychologickej správy / nálezu / doporučenia - URGENTNE (do 24/48h) od 25
Poradenstvo ohľadom výberu školy a povolania - 45 min. 25
Psychoterapia - 45 min. 60
Rodinná terapia - 45 min. 60
Program TEACCH - 45 min. 25
Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina - spolu 30 sedení (1 sed - 50 min.) 25 / 1 sed.
   
Ambulancia klinického psychológa, ktorá je súčasťou centra, nie je zmluvným zariadením zdravotných poisťovní.
Odborné výkony ambulancie a všetky služby centra si hradí klient v plnej výške podľa platného cenníka.

 

Cenník platný od 1.1.2015.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322