Detský klubík

Je miestom na stretnutia, hru a rôznorodý program pre deti pod skúseným odborným dohľadom. Ponúkame priestor najmä pre detičky, ktoré ešte nenavštevujú predškolské zariadenia, alebo pre deti, ktoré sú z rôznych dôvodov dlhodobejšie v domácom prostredí príp. pre deti, ktoré potrebujú individuálny prístup. Návšteva klubíku môže byť občasná ale aj pravidelná, s určeným cieľom alebo len tak, prísť sa pohrať medzi kamarátov.

Klubík je bezpečným a chápajúcim prostredím.

V rámci našich individuálnych programov vieme ponúknuť napr. postupné zvládnutie odlučenia dieťaťa, tak aby nebolo traumatizujúce pre dieťa a matku, ale uľahčilo mu nástup do bežného predškolského zariadenia.

Klubík funguje v doobedných hodinách - spravidla od 9 - 12 hod. 

Návštevu si treba vždy dopredu dohodnúť.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322