Psychodiagnostika

Komplexná psychologická psychodiagnostika

Vyšetrenie, ktoré pomáha zistiť viac o psychomotorickom vývine dieťaťa, jeho intelekte, osobnosti, emocionálnom, sociálnom vývine, o jeho vzťahovej väzbe k rodičom. Prináša vhľad do špecifických ťažkostí detí a pomáha tak nájsť vhodný postup riešenia problému.

Viac

—————

Špeciálne klinické scénické pozorovanie

Vyšetrenie zamerané na diferenciálnu diagnostiku, analýzu vzťahovej väzby a rodinných vzťahov, psychosociálny, emocionálny a osobnostný vývin dieťaťa. Je určené pre deti raného a predškolského veku.

Viac

—————

Školská zrelosť

Vyšetrenie školskej zrelosti a teda mentálnu, emocionálnu, sociálnu a fyzickú zrelosť dieťaťa pre vstup do školy. Poskytujeme poradenstvo ohľadom vstupu do školy a ponúkame korekčné programy pre lepšiu adaptáciu a ľahšie učenie.

Viac

—————


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322