Psychoterapia

—————

TEACCH terapia

Terapia pre (no nielen) deti s pervazívnou vývinovou poruchou a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomáha pri zmene a regulácii správania. Dieťa sa učí novým veciam, rozširuje vedomosti. Cieľom programu je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby sa podporoval rozvoj jeho osobnosti, intelektu,...

Viac

—————

Sand Play terapia

je terapia formou hry v piesku, ktorá pomáha (nielen) deťom pri zvládaní a odstraňovaní širokej palety problémov (agresivita dieťaťa, traumatická udalosť ako rozvod, nehoda, smrť blízkej osoby, úzkosť, fóbie, pocikávanie, problémy s vyprázdňovaním, poruchy správania, separačná úzkosť, rodinné aj...

Viac

—————

Arteterapia

Alebo liečba umením má svoje dôležité miesto v doplnkovej terapii. Ľudská kresba je prirodzený vyjadrovací prejav každého človeka, najčastejšia v detskom veku. Zahŕňa v sebe veľký potenciál či už terapeutický, alebo diagnostický. je hrová terapia, ktorá pozostáva z rôznych techník...

Viac

—————


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322