Arteterapia

Alebo liečba umením má svoje dôležité miesto v doplnkovej terapii. Ľudská kresba je prirodzený vyjadrovací prejav každého človeka, najčastejšia v detskom veku. Zahŕňa v sebe veľký potenciál či už terapeutický, alebo diagnostický.

  • je hrová terapia, ktorá pozostáva z rôznych techník - kresba, maľba, práca s prstovými farbami a rozmanitými materiálmi (hlina, cesto, koláže, piesok) zameraných na rozvoj osobnosti, prácu s vlastnými emóciami ale aj rozvoj kreativity. Podporuje sústredenosť, vnímavosť a spontánnosť.
  • umožňuje zachytiť pocity, ktoré idú niekedy len ťažko vyjadriť slovami. Výtvarný proces dokáže dať tvar, či už v konkrétnej alebo abstraktnej podobe, ťažko uchopiteľným emóciám a psychickému prežívaniu.
  • vhodná nie len pre deti, ale aj pre dospelých
  • Na rozdiel od výtvarnej výchovy, kde sa kladie dôraz na výsledný produkt, pri arteterapii je dôležitý najmä proces tvorenia, obsah, výpovedná hodnota, ale aj psychohygiena či relax a rozvoj kreativity. Výsledné dielo – artefakt, tak nikdy nie je pekný alebo škaredý, vydarený alebo nevydarený. Všetko je v ňom dôležité. 
arteterapia

 


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322