Sand Play terapia

je terapia formou hry v piesku, ktorá pomáha (nielen) deťom pri zvládaní a odstraňovaní širokej palety problémov (agresivita dieťaťa, traumatická udalosť ako rozvod, nehoda, smrť blízkej osoby, úzkosť, fóbie, pocikávanie, problémy s vyprázdňovaním, poruchy správania, separačná úzkosť, rodinné aj párové problémy, osobná aj vzťahová kríza…)
  • odohráva sa v rámci malého boxu naplneného pieskom, za použitia rozličných figúrok a predmetov, odkazujúcich na aspekty vonkajšieho a vnútorného sveta.
  • vhodná pre deti od 3 rokov
Čo je sandplay terapia?
U nás zatiaľ menej známa, no v zahraničí uznávaná a veľmi rozšírená (od USA po Austráliu) psychoterapeutická metóda. Táto taktilná a kreatívna technika rozširuje a presahuje tradičné poňatie hry. Odohráva sa v rámci malého boxu naplneného pieskom, za použitia rozličných figúrok a predmetov, odkazujúcich na aspekty vonkajšieho a vnútorného sveta.
 
Ako to vlastne funguje?
Veľmi jednoducho. Po zameraní sa na piesok a predmety sa vedomá myseľ upokojí a k slovu sa dostávajú aj naše  nevedomé oblasti. Klient preto niekedy môže mať pocit, že nie on sám, ale predmety si vyberajú jeho a že proces tvorby scény sa deje akoby samovoľne.
 
Pre koho je vhodná?
Pôvodne bola vyvinutá pre deti, je však výborná pre dospievajúcich a rovnako aj pre dospelých. Vhodná je už pre deti od 3 rokov. Horná veková hranica je neobmedzená.
 
S akými ťažkosťami môže klient prísť?
Metóda je dobrá pre širokú paletu problémov. Osobná alebo vzťahová kríza, agresivita,  poruchy správania, úzkosť či fóbie, separačná úzkosť, rodinné aj párové problémy.
 
Čo od toho môžem čakať?
Dieťa len veľmi ťažko vyjadrí, ako sa cíti, terapia pieskom pomáha uvoľňovať a identifikovať nahromadené emócie, pracovať so stvárnením nášho vnútorného sveta, prehĺbiť sebapoznanie, či získať orientáciu v životnej situácii.
 
Nemôže to mne, resp. môjmu dieťaťu ublížiť?
Aj keď ide o formu terapie, stále sa pohybujeme v intenciách hry, kde má klient, dieťa nad situáciou kontrolu. Tvorí podľa toho, ako to cíti a potrebuje. Akákoľvek scéna je vytváraná pod ochranou symbolov - hračiek, čo ju robí zároveň bezpečnou.

Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322