Stimulácia reči a sociálneho kontaktu

Prinášame súbor hier a metodík pre celkový rozvoj reči a osobnosti Vášho dieťaťa. Program je určený (nielen) pre deti s problémami v porozumení reči, oneskoreným a narušeným vývinom reči a sociálneho kontaktu a je realizovaný individuálne aj skupinovo. Program prebieha formou hry a cielených techník na podporu rozvoja komunikačných schopností a sociálnych zručností detí. Vhodný je pre deti od 2 rokov.

Zdá sa vám, že vaše dieťa nekomunikuje tak ako jeho rovesníci? Pravdou je, že vo všeobecnosti vývin reči dieťaťa má svoje zákonitosti. Napríklad jednoročné dieťa začína hovoriť prvé slová, začína používať prvé gestá. Dvojročné dieťa by malo vedieť používať základné gestá, malo by vedieť vyjadriť komunikačný zámer v dvojslovných prehovoroch, slovná zásoba by mala obsahovať  aspoň 50 slov. Jeho reč by mala byť pomerne zrozumiteľná a vaše dieťa by vám malo rozumieť. S narastajúcim vekom sa postupne vyvíja aj reč a preto trojročné dieťa už hovorí najmenej v trojslovných vetách, dlhšie slová už vie správne vysloviť a teda neskracuje a nekomolí slová, nemá problém s porozumením.

Samozrejme každé dieťa má vo vývine rečí svoje individuálne tempo, niektoré dieťa začína hovoriť prvé slová napr. už v desiatich mesiacoch, iné v jeden a pol roku. A teda neskorší nástup reči nemusí v každom prípade viesť k rečovým problémom a často z toho vyplývajúcim ťažkostiam v osvojovaní si čítania a písania v školskom veku, avšak vo väčšine prípadov predstavuje riziko vo vývine reči alebo je sprievodným znakom iných porúch. Preto netreba čakať na spontánnu úpravu, ale pri akýchkoľvek pochybnostiach by rodič mal zvážiť vyhľadanie odbornej pomoci.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322