TEACCH terapia

Terapia pre (no nielen) deti s pervazívnou vývinovou poruchou a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Pomáha pri zmene a regulácii správania. Dieťa sa učí novým veciam, rozširuje vedomosti. Cieľom programu je ovplyvniť vývin dieťaťa tak, aby sa podporoval rozvoj jeho osobnosti, intelektu, komunikácie, hry, sociálneho správania a skvalitnil sa tak jeho život. Vhodná pre deti od 2 rokov.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322