Tréning predškolských zručností

Program je určený pre predškolákov a slúži čiastočne ako adaptačný program, ktorý pripraví vaše dieťa na školu a najmä na povinnosti vyplývajúce zo školskej dochádzky. Program zároveň rozvíja komunikačné, abstraktné, prednumerické, intelektové, pamäťové a grafomotorické schopnosti. Tréningu predchádza diagnostické stretnutie a posledné stretnutie je realizované ako konzultácia s odporúčaniami pre rodičov a dieťa.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322