Výživové poradenstvo

Naše telo a jeho fungovanie je závislé na tom, akým spôsobom a v akej kvalite mu dodávame energiu. Životný štýl zabezpečujúci vyváženú stravu, dostatok pohybu a elimináciu stresových faktorov je balzámom na našu dušu.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322