PhDr. Katarína Kúdelová

klinický psychológ a psychoterapeut

S dlhoročnou praxou v detskej psychiatrii v Sanatóriu MUDr. Márie Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom ako aj súkromnou praxou zameranou na psychoterapiu dospelých, detí a rodiny. Po ukončení štúdia na FiF UK absolvovala výcvikový program v autistickom centre v Budapešti. Absolvovala psychodynamický terapeutický výcvik a výcvik v supervízii. Je zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenska.
 

Mgr. Soňa Kúdelová

psychológ

Absolventka FiF UK v Bratislave. Pracuje ako školská psychologička a v centre sa venuje najmä práci s deťmi školského veku v rámci rozvojových programov a psychologického poradenstva.

 


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322