Centrum ponúka komplexné služby v oblasti psychodiagnostiky, psychoterapie, poradenstva a ďalších rozvojových programov určených pre deti aj dospelých, založené na vysokej odbornosti a kvalite. Poskytujeme podnetné prostredie pre zdravý vývin všetkých detí a celej rodiny.

Našim cieľom je, aby riešenie problému bolo komplexné, čo zaručuje našu ambíciu o najväčšiu možnú efektivitu liečby. Snahou je ponúknuť pomoc dieťaťu, ale rovnako aj rodičom, pretože aj oni, nadobudnutím zručnosti, vedomostí a pochopenia daného problému, môžu svojmu dieťaťu poskytnúť významnú podporu.

Neoddeliteľnou súčasťou našich odborných postupov je psychodiagnostika. Výnimočné postavenie má z tohoto pohľadu najmä špeciálne klinické scénické pozorovanie vhodné najmä pre deti od cca 2 do 7 rokov. Jedná sa o jedinečný diagnostický systém využívaný len v našom centre, ktorý je overený 20-ročnou praxou.

V rámci komplexnej diagnostiky využívame všeobecne platné a uznávané testovacie metódy.

Dotazník osobnej anamnézy je detailne vypracovaný a údaje z neho nám umožňujú zohľadniť všetky aspekty, ktoré by mohli mať relevanciu k danému problému.

Na základe týchto postupov vieme potom rodičom odporučiť jednotlivé odborné postupy, či už formou terapie, alebo ďalších tréningových programov určených dieťaťu alebo rodičom.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322