Máme ambíciu skľbiť kvalitnú odbornú pomoc so snahou o vytvorenie zdravšieho a lepšieho konkrétneho priestoru okolo nás. Tím našich odborných pracovníkov sa snaží o vytváranie takéhoto priestoru pre všetky deti a celú rodinu.

Ťažkosti, ktoré by mohli indikovať potencionálnu odbornú pomoc, môžu zahŕňať nasledovné:
 • problematické správanie dieťaťa (agresivita, vzdor, negativizmus, zmeny nálad)
 • problémy vo výchove, v škole, v medziľudských, rodinných vzťahoch
 • adaptačné problémy (materská škola, škola)
 • zaostávanie v psychomotorickom vývine
 • problematický (oneskorený) vývin reči
 • ťažkosti s učením
 • hyperaktivita a problémy s pozornosťou
 • ťažkosti spojené s pervazívnymi vývinovými poruchami (detský autizmus, aspergerov syndróm)
 • dieťa precitlivelé, bojazlivé, úzkostné akoby „citlivá kvetinka“
 • dieťa veľmi naviazané na mamu
 • odmietjúce rovesníkov, nevie sa s nimi veľmi hrať
 • problémy s jedlom – prieberčivosť, zúžený repertoár, nechutenstvo a pod.
 • problémy s vyprázdňovaním – pocikáva sa, pokakáva, zadržuje stolicu.

Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322