Rozvojové programy

Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Program, ktorý preukázateľne pomáha deťom najmä v prvom ročníku, pretože rozvíja najmä schopnosti potrebné pre čítanie a písanie.  Slúži ako prevencia vývinových porúch čítania a písania (dyslexia, dysortografia). Zároveň slúži ako dobrá príprava detí na budúce školské povinnosti. Slúži aj...

Viac

—————

Tréning predškolských zručností

Program je určený pre predškolákov a slúži čiastočne ako adaptačný program, ktorý pripraví vaše dieťa na školu a najmä na povinnosti vyplývajúce zo školskej dochádzky. Program zároveň rozvíja komunikačné, abstraktné, prednumerické, intelektové, pamäťové a grafomotorické schopnosti. Tréningu...

Viac

—————

Stimulácia reči a sociálneho kontaktu

Prinášame súbor hier a metodík pre celkový rozvoj reči a osobnosti Vášho dieťaťa. Program je určený (nielen) pre deti s problémami v porozumení reči, oneskoreným a narušeným vývinom reči a sociálneho kontaktu a je realizovaný individuálne aj skupinovo. Program prebieha formou hry a cielených...

Viac

—————


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322