Komplexná psychologická psychodiagnostika

Vyšetrenie, ktoré pomáha zistiť viac o psychomotorickom vývine dieťaťa, jeho intelekte, osobnosti, emocionálnom, sociálnom vývine, o jeho vzťahovej väzbe k rodičom. Prináša vhľad do špecifických ťažkostí detí a pomáha tak nájsť vhodný postup riešenia problému.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322