Mgr. Nadežda Kršíková

Mgr. Nadežda Kršíková

psychológ

Po skončení štúdia na FiF UK v Bratislave pracovala ako psychologička v súkromnom zdravotníckom zariadení pre deti s poruchami reči a učenia. Neskôr sa začala venovať práci s deťmi zo sociálne slabších rodín, ktorým poskytuje pomoc formou doučovania predškolákov a detí na ZŠ a ŠZŠ a ktorým vytvára program pre rozvoj mentálnych schopností, čítania, písania a osobnosti. V súčasnosti pokračuje v ďalšom vzdelávaní a v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322