Špeciálne klinické scénické pozorovanie

Vyšetrenie zamerané na diferenciálnu diagnostiku, analýzu vzťahovej väzby a rodinných vzťahov, psychosociálny, emocionálny a osobnostný vývin dieťaťa. Je určené pre deti raného a predškolského veku.


Kontakt

Centrum FAMILIA

Mudroňova 77
811 03 Bratislava


0903 - 244 322